CBD Bratislava by Hemp Brothers

CBDnewsVo Švajčiarsku 85 % produktov CBD nespĺňa bezpečnostné kritériá

Vo Švajčiarsku 85 % produktov CBD nespĺňa bezpečnostné kritériá

V januári Švajčiarska asociácia kantonálnych chemikov zverejnila výsledky svojej analýzy z roku 2021 kontrolovanej potraviny, ktorá obsahuje kanabis alebo výťažky z kanabisu predávané ako CBD.

Výsledky ukazujú, že 85 zo 100 analyzovaných produktov úplne nespĺňa bezpečnostné kritériá a 73 z nich bol zakázaný predaj.

V národnej kampani v roku 2021 Asociácia kantonálnych chemikov vo Švajčiarsku preskúmala 100 rôznych potravín, ktoré obsahujú kanabis alebo výťažky z kanabisu a pritiahli pozornosť vďaka špecifickým tvrdeniam o CBD. Analýza zahŕňala doplnky stravy, konopné čaje, žuvačky, čokoládu a produkty bez jasného priradenia, ale určené na požitie, ako sú CBD oleje.

Výsledkom analýzy bol zákaz predaja, pričom najviac sa to týka CBD olejov – 43 zo 46 analyzovaných produktov bolo zakázaných. Cieľom kampane bolo posúdiť predajnosť vo vzťahu k zloženiu, najmä dodržanie maximálnych hodnôt THC a nelegálnych liečivých tvrdení CBD.

Výsledky štúdie s mierou sťažností 85 % ukazujú dezolátnu situáciu, v ktorej si hráči na trhu nedostatočne alebo vôbec neuvedomujú samoreguláciu, ktorú sú zo zákona povinní vykonávať, upozorňuje asociácia vo svojej tlači. Zákazy predaja a stiahnutie z trhu museli byť vydané z dôvodu nadmerných hladín THC alebo používania nepovolených výťažkov z konope.

Zákonný limit pre obsah THC v CBD produktoch vo Švajčiarsku je 1%. V októbri 2021 švajčiarska vláda ohlásila skúšku zahŕňajúcu 5 000 účastníkov na kantón s cieľom vytvoriť nový rámec, ktorý by ešte viac zmiernil vnútroštátne predpisy týkajúce sa kanabisu. Cieľom pokusu je podporiť domáci pestovateľský trh vrátane rekreačného kanabisu.

Očakáva sa tiež, že švajčiarsky trh sa stane prvým európskym trhom s rozsiahlym sortimentom produktov, ako sú extrakty a požívatiny, ktoré sa zatiaľ na európskych pultoch príliš nevyskytujú.

Česká republika je jedinou krajinou EÚ, ktorá nedávno zvýšila limit obsahu THC na 1 % , zatiaľ čo ostatné krajiny EÚ ho držia na úrovni 0,2 %, alebo ho zvýšili až na 0,3 % v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP).

Autor: Jasminka Šikić, ilesol.com

Post a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.