CBD Bratislava by Hemp Brothers

CBDnewsEÚ prijíma spoločné maximálne limity THC v potravinách z konopného semena

EÚ prijíma spoločné maximálne limity THC v potravinách z konopného semena

Po kladnom stanovisku Stáleho výboru pre potraviny Komisia zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty delta-9-tetrahydrokanabinolu (Delta-9-THC) v konopných semenách a výrobkoch z nich získaných.

Tieto hodnoty budú platiť pre suché potraviny získané zo semien a konopného oleja a budú povinné pre všetky členské štáty. Táto iniciatíva konečne ukončí fragmentáciu vnútorného trhu a s najväčšou pravdepodobnosťou poskytne ďalší impulz investíciám v tomto odvetví, zdôrazňuje Európska asociácia priemyselného konope (EIHA) vo svojej tlačovej správe.

Pravidlá budú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch 20 dní po uverejnení nariadenia a jeho príloh v úradnom vestníku. S cieľom umožniť hospodárskym subjektom pripraviť sa na nové pravidlá sa v nariadení stanoví aj prechodné obdobie pred uplatňovaním maximálnych úrovní, aby sa umožnilo použitie a predaj už existujúcich zásob.

Maximálne hladiny THC: 3,0 mg/kg pre suché produkty a 7,5 mg/kg pre konopný olej

Maximálne hodnoty boli stanovené na 3,0 mg/kg pre suché produkty (napr. múky, bielkoviny, semená, pochutiny) a 7,5 mg/kg pre konopný olej. Stály výbor ale ​​neodstránil odchýlky v spôsobe merania. Spôsob merania je definovaný ako parameter spojený s odchýlkami merania, ktorý charakterizuje rozptyl hodnôt, ktoré možno primerane pripísať meranej veličine.

V praxi musia akreditované laboratóriá analyzujúce úradné kontroly dodržiavať pravidlá na určenie ich meraní. Laboratóriá sú povinné vykazovať svoje výsledky s odchýlkou merania, ktorá sa môže pohybovať v rozmedzí 40 – 50 %.

Legislatíva jasne stanovuje, že výrobok nie je v zhode iba vtedy, ak je bez akýchkoľvek pochybností nad maximálnou úrovňou plus príslušnou odchýlkou merania. Vyhodnotenie výsledkov skúšok sa musí vykonať pridaním zodpovedajúcej odchýlky merania, aby sa overila predajnosť príslušného produktu.

Všetky členské štáty budú musieť dodržiavať spoločné hodnoty, podporovať konzistentnosť v celej EÚ a vytvárať stabilný a atraktívnejší trh pre investorov.

Nedostatok pri odchýlkach merania

EIHA síce žiadala vyššie hodnoty, ale podporila návrhy Európskej komisie týkajúce sa maximálnych hladín THC v potravinách pod podmienkou jasného a oficiálneho nariadenia o nepresnostiach merania.

Asociácia tvrdí, že je sklamaná, že limity pri odchýlkach merania THC neboli pevne stanovené. To naďalej vedie k nejednoznačnosti a neistote na trhu. Ako upozorňujú vo svojej tlačovej správe, teraz každý FBO musí úradom neustále vysvetľovať a obhajovať odchýlky merania.

Ako upozorňujú, EIHA už požiadala komisiu o oficiálne vyjadrenie, zahrnuté v dokumente zverejňujúcom maximálne hodnoty THC v potravinách, týkajúce sa odchýlky merania v rozmedzí 40-50 % a konceptu nesúladu len v prípade, že test výsledok je bez akýchkoľvek pochybností nad maximálnou úrovňou.

De facto, berúc do úvahy uvedenú neistotu merania laboratórií, uvedené konopné potraviny s obsahom medzi 4,2 – 4,5 mg/kg pre suché produkty a medzi 10,50 – 11,25 mg/kg pre olej budú obchodovateľné. .

„Tento dlho očakávaný právny predpis je pre náš priemysel významným úspechom a EIHA je silným zástancom tejto zmeny už takmer desať rokov. EIHA tiež prispela spoľahlivými vedeckými faktami ku konzultácii so zainteresovanými stranami Európskej komisie v roku 2020. Tieto maximálne hodnoty platné v celej EÚ výrazne pomôžu našim členom a všetkým prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorí chcú pracovať s produktmi získanými z konopných semien, ako je konopný olej,“ hovorí. Daniel Kruse, prezident EIHA.

Doteraz si členské štáty stanovovali svoju vlastnú maximálnu hladinu THC v semenných produktoch alebo sa riadili zastaranou a zbytočne prísnou akútnou referenčnou dávkou (ARfD) 1 mg/kg/bw Delta-9-THC odvodenou z odporúčania EFSA z roku 2015.

Nezrovnalosti medzi 27 členskými štátmi priviedli prevádzkovateľov do veľmi ťažkej situácie a často bránili hladkému obchodu alebo ho úplne blokovali.

„Kúsok po kúsku dosahujeme skutočný jednotný trh s konopou pre Európu,“ dodáva Lorenza Romanese, výkonný riaditeľ EIHA, „Budeme pokračovať v tomto smere a urobíme všetko pre to, aby sme uľahčili život pestovateľom a spracovateľom konope“.

V decembri 2021 EÚ prijala novú spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), v ktorej sa maximálna hladina THC na poli obnovila na 0,3 %.

Autor: Jasminka Šikić, ilesol.com

Post a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.